Miễn phí template blogspot bán hàng đẹp chuẩn seo 2020

Chia sẻ giao diện blogspot Doan Nguyen Net 2019

Chia sẻ template blogspot Doan Nguyen Net 2019 mà mình đã sử dụng. Template giá nếu mua là 9$ này gốc của Sora templates đã được Việt hóa loại bỏ hết các liên kết ( template sạch ), và được thêm hiệu ứng canvas. Phù hợp dùng làm trang dịch vụ website, quảng cáo hay 1 số dịch vụ khác như sửa chữa, v.v..

Chia sẻ giao diện blogspot Doan Nguyen Net 2019 Chia sẻ template blogspot Doan Nguyen Net 2019 mà mình đã sử dụng. Template giá nếu mua là 9$ này gốc của Sora templates đã được Việt hóa loại bỏ hết các liên kết ( template sạch ), và được thêm hiệu ứng canvas. Phù hợp dùng làm trang dịch vụ website, quảng cáo hay 1 số dịch vụ khác như sửa chữa, v.v..

TÍNH NĂNG GIAO DIỆN:

Tính năngTest
LayoutVersion 3
WidgetVersion 2
ReponsiveCheck
Mobile FriendlyCheck
BreadcrumbListCheck
404 PageCheck
Xem thêm
Phiên bản:Miễn phí
Không bản quyền chân trang (new) Không hỗ trợ cao cấp
Tải template miễn phí ngay nhưng không có sự hỗ trợ cao cấp

Nhận xét