Miễn phí template blogspot bán hàng đẹp chuẩn seo 2020

Giao diện blogspot review du lịch và bán tour

Template được sử dụng làm trang review địa điểm du lịch kết hợp với đặt tour du lịch online. Template được thiết kế trên nền tảng blogger hoàn toàn miễn phí từ google, template blogspot tour du lịch 2020 tích hợp giỏ hàng như các template bán hàng. TÍNH NĂNG NỔI BẬT: Giao diện chuẩn responsive Thiết kế đẹp mắt Tốc độ load nhanh Chuẩn SEO Chuẩn cấu trúc dữ liệu của google ... TÍNH NĂNG GIAO DIỆN: Tính năng Test Layout Version 3 Widget Version 2 Reponsive Check Mobile Friendly Check BreadcrumbList Check Số cột 2 404 Page Check Performance and Documentation GooglePageSpeed 98% - Check it Mobile Friendly Yes - Check it Detailed Documentation - Check it Templateify Templateify Post Shortcodes 2 Video Tutorial - How to Setup SeoPro Blogger Template Support for Premium - Contact Us - v1.1.0 – 29 September 2020 Fixed: Minor bugs in the blogger comments system. - v1.0.0 – 21 September 2020 Initial Release Tính năng của giao diện Thiết kế Responsive Bootstrap

Template được sử dụng làm trang review địa điểm du lịch kết hợp với đặt tour du lịch online. Template được thiết kế trên nền tảng blogger hoàn toàn miễn phí từ google, template blogspot tour du lịch 2020 tích hợp giỏ hàng như các template bán hàng.

TÍNH NĂNG NỔI BẬT:

  • Giao diện chuẩn responsive
  • Thiết kế đẹp mắt
  • Tốc độ load nhanh
  • Chuẩn SEO
  • Chuẩn cấu trúc dữ liệu của google
  • ...

TÍNH NĂNG GIAO DIỆN:

Tính năngTest
LayoutVersion 3
WidgetVersion 2
ReponsiveCheck
Mobile FriendlyCheck
BreadcrumbListCheck
Số cột2
404 PageCheck


Performance and Documentation


- v1.1.0 – 29 September 2020 Fixed: Minor bugs in the blogger comments system. - v1.0.0 – 21 September 2020 Initial Release


Tính năng của giao diện
Thiết kế Responsive
Bootstrap
Hỗ trợ cài đặt
Thư viện Font Awesome
Giỏ hàng
Ajax code
Thiết kế bố cục
HTML Mega Menu
Tin tức
Mini giỏ hàng
Zoom ảnh
Light box
Tối ưu SEO
Tối ưu Speed
Facebook Comments
Blogger Comments
Sidebar
Footer Menu
Thay đổi bản quyền
Hỗ trợ cập nhật
Footer Menu
Thanh toán một lần
Responsive
Tải trang nhanh
Ajax Load more
Hỗ trợ cài giỏ hàng
Cập nhật mới


Template Features
100% Responsive Design
Auto Translated
RTL Supported
Beautiful Arabic Font
One-Click Dark Mode (new)
One-Click Left Sidebar
One-Click Boxed Layout
Awesome Ajax Mega Menu
Header Ads
AdSense (In-Feed ADS) on Homepage
Post ADS 1 and 2 on Post Page
Responsive YouTube Videos
Advanced Author Box
Advanced Related Posts (new)
Disqus and Facebook Comments
Embed Video and Image in Comments Via Links.
Sidebar Post Widgets by (Label, Recent or Comments)
Footer Ads
Awesome About Section
Custom Footer Copyrights
Footer Menu
Native Cookie Consent (new)
Templateify Post Shortcodes 2.0
Fast Loaded
SEO Optimized
Fully Customizable Background, Widths, Colors and Fonts
Lifetime Template Updates
Xem thêm
Phiên bản:Miễn phí
Không bản quyền chân trang (new) Không hỗ trợ cao cấp
Tải template miễn phí ngay nhưng không có sự hỗ trợ cao cấp

Nhận xét