Miễn phí template blogspot bán hàng đẹp chuẩn seo 2020

Giao diện blogspot Pro AMP HTML v3.00 Responsive

Giao diện blogspot Pro AMP tốc độ tải trang nhanh, tương thích thiết bị di động, đây cũng được coi là 1 mẫu landing page giới thiệu 1 sản phẩm và những bài viết về sản phẩm đó

Giao diện blogspot Pro AMP HTML v3.00 Responsive Giao diện blogspot Pro AMP tốc độ tải trang nhanh, tương thích thiết bị di động, đây cũng được coi là 1 mẫu landing page giới thiệu 1 sản phẩm và những bài viết về sản phẩm đó

TÍNH NĂNG GIAO DIỆN:

Tính năngTest
LayoutVersion 3
WidgetVersion 2
ReponsiveCheck
Mobile FriendlyCheck
BreadcrumbListCheck
404 PageCheck
Xem thêm
Phiên bản:Miễn phí
Không bản quyền chân trang (new) Không hỗ trợ cao cấp
Tải template miễn phí ngay nhưng không có sự hỗ trợ cao cấp

Nhận xét