Miễn phí template blogspot bán hàng đẹp chuẩn seo 2020

Chính sách bảo hành

Chính sách bảo hành

Điều kiện chấp thuận bảo hành

1. Bảo hành giao diện vĩnh viễn hay còn gọi là bảo hành theo thời gian sử dụng.

2. Bảo hành cho giao diện chưa chỉnh sửa css và js gốc.

3. Bảo hành giao diện khi có bản mới sẽ nhận được bản cập nhật.

Điều kiện từ chối bảo hành

1. Từ chối bảo hành với giao diện đã chỉnh sửa cam thiệp vào css, js.

2. Từ chối bảo hành với các trường hợp xóa widget làm lỗi giao diện.

3. Từ chối bảo hành với trường hợp chia sẻ giao diện đã mua công khai hoặc bán lại giao diện.

---

Tư vấn bảo hành: 0974  858 395 - Mr. Đoàn

( Thời gian làm việc: 08h00' - 20h00 ' hàng ngày)